Werkwijze
Een afspraak met Broos Communicatie betekent een gesprek over doelen, achtergronden, verwachtingen en resultaten. Wat is de vraag? Wie heeft die geformuleerd en hoe wordt die onderbouwd? Zijn de voetangels en -klemmen bekend of moeten die nog worden opgespoord? Gaat het om capaciteit of om kwaliteit? Is het probleem structureel of acuut?

Naar aanleiding van een dergelijk gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Inclusief planning en te besteden uren en ook met de te verwachten tussentijdse producten erbij. Daarnaast wordt een offerte uitgebracht.Vervolgens wordt er op contractbasis gewerkt. Wordt er indien gewenst wekelijks een overzicht van bestede uren en verrichte werkzaamheden geleverd. Worden er van besprekingen contactrapporten gemaakt. En wordt er op maandbasis gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Zakelijk, maar betrokken. Of andersom.

Broos Communicatie werkt op basis van haar leveringsvoorwaarden.
Download leveringsvoorwaarden.pdf (68 kb)