Ministerie van Justitie, Kroatie

Om toe te kunnen treden tot de EU, moest kandidaat-lidstaat Kroatie voldoen aan een aantal strenge eisen. Een daarvan was de hervorming van de rechtspraak en het implementeren van de anti-corruptiewetgeving.

Broos werkte van 2007-2008 met diverse experts op het gebied van anti-corruptie, integriteit en rechtspraak, bij het ministerie van Justitie in Kroatie aan de verbetering van kennis, houding en gedrag binnen de rechterlijke organisaties op het gebied van integriteit.

Zij trainde de staf van de staatssecretaris van Justitie, stelde een plan van aanpak op om binnen de rechterlijke (en belendende) organisaties tot bewustwording en kennisverbetering te komen. Doelgroepgericht werken en daarnaast het belang van een goede mediastrategie vormden daarvan de kern.